Binalarınızın davranış takibine kendilerini adamış mühendisler ve analiz uzmanları

Analiz uzmanları ve etüt mühendisleri Ticari ve Kurulum departmanıyla ve aynı zamanda OSMOS Group’un diğer departmanlarıyla sıkı işbirliği içinde çalışır.

Proje öncesi aşamasında (ihale ilanı veya danışmanlık):

Projelerin ihtiyaçlarına cevap vermek için uygulanacak takip cihazlarının tanımı ve tarifine katılmak.
Teknik önerilerin taslağının oluşturulması
Siteler üzerinden satış temsilcilerinin yardımcı olması


Proje aşamasında:

Ölçülen çeşitli binaların yapısal davranışının takibi, analizi ve yorumlanmasını güvence altına almak
DRI’nin redaksiyonu, takip ve PV ölçümlerinin raporları
Müşterilere teknik destek


Ortak ilgi alanı faaliyetleri:

Verilerin analizinde yeni araçların oluşturulmasına katılmak
Sürekli iyileştirmeye katılmak