Bilgilerimiz sizin gönül rahatlığıyla binalarınızın sağlık durumunu öğrenmeniziyapılacak faaliyetlerin önceliğini belirlemenizioperasyonel tasarrufta bulunmanızı sağlar

  Kılavuza uyun   Şimdi imzalayın

Yapısal Veri Çözümleri - İnşaatlarınızın sağlığı

Yapıların davranışlarını analizi konusunda uzman olan bizler binalarınız üzerindeki faaliyetleri emin, ekonomik ve sağlam bir şekilde yapmak için eşsiz hassasiyete sahip Optik Kabloları ve firmamıza ait sensörleri kullanıyoruz. Sürekli takibi tercih ederek kestirimci bakım stratejisi içinde maliyetlerinizi azaltacaksınız. Bilgi zincirinin tümünde uzmanız: yerinde ölçümden iletim ve analize kadar.

Mesleğimiz

Benzersiz bir uzmanlık

  Belgeyi indirin

Sürekli izleme sayesinde, OSMOS binaların yöneticilerine yapılar hakkında davranışsal bilgiler sunmaktadır ve sürekli ve gerçek zamanda hayat döngüsünü takip edebilmelerini sağlamaktadır.

 • Yapınızın sürekli gözetimi
 • Davranışsal etüt ve istatistikler
 • Kişisel raporlar ve olaylarla ilgili bildirimler
 • Yatırımların optimizasyonu için önleyici ve kestirimci bakım stratejisi
 • Refakat ve destek
  Daha fazla bilgi
Fiziksel parametrelerin ölçümüne dayalı yapısal değerlendirme
 • Yapı üzerinde gözlemlenecek kritik noktaların tespiti
 • Adapte edilen takibin tipinin tanımlanması
Veriler ve teşhis bilgilerinin analizi
 • Yapıların durumuyla ilgili verilerin işlenmesi ve erken alarmların oluşturulması için Algoritmaların kullanımı.
 • Adapte edilen takibin tipinin tanımlanması
Yapısal davranışın raporlanması
 • Düzenli raporlama
 • Analizlerin üretilmesi
 • Alarmların işlenmesi ve yönetimi
Projelere refakat ve takip
 • İzleme denetimi ve teknik destek.

Takip aşamaları

Hazırlık ve planlama

Takip edilecek temel noktaları tanımlayıp projenin fizibilitesi üzerinde çalışıyoruz.

Ekipmanların tedarik edilmesi

Gerekli ekipmanları yapılandırıyoruz ve size her aşamada destek oluyoruz.

İzleme ve takip

Sensörlerimiz etkinleştirilince, anormal davranış durumunda size bildirilecektir.

Verilerin toplanması

OSMOS verileri Fransa’da güvenli bir mekanda arşivlenmekte ve barındırılmaktadır.

Analizler ve sonuçlar

Düzenli raporlar ve kapsamlı davranış bilançoları oluşturuyoruz.