Kendi analiz araçlarımızı kendimiz geliştirip üretiyoruz, verilerin işlenmesinde yeni yöntemleri test ediyor ve doğruluyoruz, bu bizim proseslerimizi sürekli yenilememizi ve bilgilerimizin kalitesini yükseltmemizi sağlamaktadır.

Temel analiz

Ortalama değerler veya olayların sayılmasını içeren temel analiz:  malzemede deformasyon, bina eğimi, sıcaklık...

Gelişmiş analiz

Bir yapı üzerindeki farklı etkileri ayırt etmeyi ve korelasyon modellerini ölçümlerle birlikte kullanarak daha fazla bilgi edinmek üzere anomalileri tespit etmeyi sağlayan algoritmalar

Öngörücü analiz

Geniş ölçekli istatistiki analiz üzerinden engin bilgi: kullanım ömrü boyunca hassas değerlendirmeye yönlendiren gelişmiş tersyüz modelleme. Bakım ve maliyet raporlarında optimizasyon.

ISIL DÜZELTME

Isıl düzeltme ile ilgili algoritma elemanı, OSMOS optik kabloları yardımıyla ortam sıcaklığının etkisi altında deformasyon ölçümlerinin (statik) otomatik olarak elde edilmesini sağlar. Güncel sürümünde, algoritma elemanı deformasyon-sıcaklık ilişkisinin alışma döneminde, ısıl düzeltme hesabında, bu düzeltmenin güvenilir olacağı zaman aralıklarının tahmininde ve bir sensör notunun eski haline getirilmesi durumunda otomatik yönetim özelliğine sahiptir.

UZUN VADELİ HASSAS GELİŞİM

AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ-SAYIM

Ağırlık ölçümü-sayım algoritma elemanı OSMOS optik kablolarının dinamik ölçümlerinin analizinden yola çıkarak köprüden geçen konvoyları sayar. Algoritma elemanı aynı zamanda dinamik ölçümlerden ve Proje Bürosu tarafından denetlenen test fazında yayınlanan kalibrasyon verilerinden yola çıkarak konvoyların ağırlığını değerlendirir.

OLAYLARIN SAYIMI, AĞIRLIK ÖLÇÜMÜ

TANIMLAYICI MİKTARLAR

Tanımlayıcı miktarları hesaplama algoritma elemanı, OSMOS optik kablolarının dinamik olayları sınıflaması ve göstergelerle (tanımlayıcı miktarlar) bu olayların karakterizasyonu için dinamik deformasyon ölçümlerini otomatik olarak yapar. Güncel sürümünde algoritma elemanı faydalı göstergeleri (amplitüd, ortalama, varyans vs.) ağırlık ölçümü-sayıma ve durağanlık testine gönderir.

OLAYLARIN GÖSTERGELERİ

YORULMA ANALİZİ

Yorulma analizi algoritma elemanı, bir yorulma hesabı üzerinden binanın kullanım ömrünü tahmin eder. Güncel sürümünde, algoritma elemanı stres döngüleri hesabı (rainflow yöntemi) diye bilinen bir yöntem kullanır ve malzemelerin Wöhler diyagramını tamamlar.

YORULMA KONUSUNDA KESİNLİK

DURAĞANLIK TESTİ

Durağanlık testi algoritma elemanı konvoylar geçerken kaydedilmiş deformasyonların karakteristiğine ait istatistikleri takip eder. Güncel sürümünde, algoritma elemanı dinamik olayların amplitüdlerini hesaba katar. 

ANOMALİLERİN TESPİTİ VE TAHMİNİ

TERSYÜZ MODELLEME

Tersyüz modelleme şu an için belirli bir algoritma elemanıma sahip değildir. Bu daha çok keşfe yönelik çalışmaların toplamıdır: statik tersyüz modelleme, dinamik tersyüz modelleme. Bir yapının davranışını simüle edebilmeyi sağlar.

DAVRANIŞSAL MODELLEMELER