Statik veriler 50Hz tarama frekansında elde edilmektedir. Bu farklı değerlerden itibaren, ayarlanabilen bir zaman aralığı içinde sistem 300 nokta içeren bir hafızaya kaydedilmiş değerlerden bir ortalama hesaplar. Statik zaman aralığı günde 100 saniye ile bir gün arasında değişebilir.

Dinamik ölçüm için sistemde varsayılan olarak bir dinamik eşik değer oluşturulur. Bu ölçüm dinamik eşik değeri geçerse ölçülen brüt değerler olaydan hem önce hem de sonra kaydedilir.

Otonom ve kablosuz mini istasyon LIRIS IoT dünyasına noktasal, zorla girmeyen bir takip için katılmıştır erişimin zor olduğu bölgeler veya acil durumları kapsar. Otonom Optik Kablo deformasyonları tespit ve analiz eden küçük hacimli bir mini-istasyona sahiptir.

Otonom Optik Kablo ve kablosuz OSMOS kurulum ve yapılandırması kolaydır. Görsel ve sesli alarm sistemleriyle uyumludur, aynı zamanda alıcıyı uzaktan bir eşik değerin aşılması konusunda uyaran ve yapının davranışıyla ilgili bir rapor gönderen SMS alarm sistemleriyle uyumludur.

Verileri kurtarma işlemi manuel olarak yapılır, sonra OSMOS bulutu içinde kaydedilir ve analiz edilir ve bu verilere SAFE Works ara yüzünden erişilebilir.LIRIS Box ilavesiyle uzaktan dosya indirilebilir

Bilgisayar karakteristiği

LIRIS bilgisayarı verileri site üzerinden veya site dışından LIRIS Box ile indirmeye, gerçek zamanlı takip yapmaya, verileri analiz etme ve Bulut’a göndermeye izin verir.

SAFE Works ile uyumluluk