OSMOS Uzman İstasyonu bir kablolu sensör ağı bağlanmış akıllı bir istasyondan meydana gelir. Ağa bağlanan akıllı istasyon sayısı sınırsızdır. Her biri en fazla 12 optik sensöre ve 18 analog sensöre erişebilir.
Bu uzman cihaz yapıların komple takibini ve verilere ADSL, 3G veya 4G şebekesinden ara yüz müşteri web sayfası üzerinden gerçek zamanlı başvurulabilmesini sağlar. Kârlı ve esnek olan Optik Kablolar inşaatlarda betonun içine döşenebilir ve böylece binanın ömrü boyunca takibi için bina temellerine entegre edilebilir.

OSMOS Uzman İstasyonu binaya uygulanan baskı kuvvetlerinin eşzamanlı olarak çok kanaldan tespitini sağlar. Entegre SMS, Faks veya e-posta alarm sistemi eşik değerinin aşılmasının gerçek zamanda ve uzaktan alıcı tarafından önlenmesini sağlar.

Veri tedarik İstasyonu OSMOS Optique piyasada bulunan sensörlerin çoğunu 0-10 V ve 4-20 mA tedarik istasyonu giriş ara yüzleri üzerinden entegre edebilmeye izin verir.

  • İvmeölçerler
  • Anemometreler
  • Rüzgar gülleri
  • Ekstansometreler
  • Higrometreler
  • Inklinometreler
  • Piezometreler
  • Sıcaklık sondaları
  • Plüviyometreler
  • Deformasyon ölçerler

Bilgisayar karakteristiği