Açıklama

LIRIS OSMOS inklinometresinin kurulum ve yapılandırması kolaydır. Görsel ve sesli alarm sistemleriyle uyumludur, aynı zamanda alıcıyı uzaktan bir eşik değerin aşılması konusunda uyaran ve yapının davranışıyla ilgili bir rapor gönderen SMS alarm sistemleriyle uyumludur.

Statik veriler 50Hz tarama frekansında elde edilmektedir. Bu farklı değerlerden itibaren, ayarlanabilen bir zaman aralığı içinde sistem 300 nokta içeren bir hafızaya kaydedilmiş değerlerden bir ortalama hesaplar. Statik zaman aralığı günde 100 saniye ile bir gün arasında değişebilir.

Dinamik ölçüm için sistemde varsayılan olarak bir dinamik eşik değer oluşturulur. Bu ölçüm dinamik eşik değeri geçerse ölçülen brüt değerler olaydan hem önce hem de sonra kaydedilir.

Verileri kurtarma işlemi manuel olarak yapılır, sonra OSMOS bulutu üzerinden işlenir ve analiz edilir ve bu verilere SAFE Works ara yüzünden erişilebilir. LIRIS Box ilavesiyle uzaktan dosya indirilebilir.

Inclinomètre LIRIS

Bilgisayar karakteristiği

LIRIS bilgisayarı verileri SİTE üzerinden indirmeye, gerçek zamanlı takip yapmaya, verileri analiz etme ve Bulut üzerinden göndermeye izin verir

SAFE Works ile uyumluluk