Yapısal riskleri kontrol edin

Potansiyel riskleri ve sorunları tespit edin

Kullanım koşullarında bakım yapın

İşletmeyi durdurmayın ve çalışmasına ara vermeyin

Personeli ve kullanıcıların güvenliğini sağlayın

Potansiyel riskleri tahmin ederek güvende olmayı sağlayın

Kullanım ömrünü uzatın

Düzeltici faaliyetleri hedefleyerek yapılarınızın kullanım ömrünü uzatın

Bakım ve büyük çalışma gereksinimlerini erteleyin

Bakım ve/veya rehabilitasyon işlerini tam zamanında yapın ve öncelikleri yönetin

Yapılarınızı kullanmaya devam etmeniz için bizim katma değerimiz

İşletme kontrolü

suivi d'exploitation osmos

Davranışsal bilgiler: ​

 • Fazla yüklemelerin belirlenmesi
 • Sorunlar ve gerekli işlerin yapılmasını hedefleme
 • Taşıyıcı elemanların ölçülerinin kontrolü
 • Binanın uzun vadeli kullanım ömrünün tahmini

İşletimin ve konvoyların takibi

Binanın işletimi ihtiyaç duyulan servis standartlarının sınırlarına uygun mu?​

Yapısal bozuklukların temelinde genelde binaların veya ekipmanların yanlış kullanımı yatmaktadır. İster bütçe isterse güvenlik açısından olsun, sonuçları ağırdır: kullanımın kısıtlanması, güvenilirliğin azalması, onarım çalışmaları. Yine de bu kritik durumları tahmin etme konusunda çözümler mevcuttur.

Olguların merkezine yerleştirilmiş ve objektif kriterlere dayalı OSMOS teknolojileri binanın tamamından veya bir kısmındaki yapısal deformasyonları sürekli ve büyük bir hassasiyetle takip edebilmeyi sağlarken, üstelik bunu işletim esnasında yapar.

Bu tür bir takip ekipmanın işletiminde hassas bir analiz yapılabilmesine ve yıpranmayı sınırlamak ve optimum performansı sağlamak için gerekli düzeltici faaliyetlerin tespit edilebilmesine imkan verir.

Yapısal bütünlüğün kontrolü

Pont

Davranışsal bilgiler:​

 • Zayıf elemanların tespiti
 • Problemlerin doğrulanması
 • Hizmete uygunluğun desteklenmesi

Şüpheleri giderme takibi

Bina güçlendirme işleri gerekli mi, değil mi? Evetse erteleyebilir miyim?​

Çok sayıda durum bir işletme müdürünü binasının sağlığı konusunda iyice endişelenmesine yol açabilir. OSMOS’un uzmanlığı bu problemlerin her birine yenilikçi takip çözümleri önermeyi sağlar.

En önce yapının en hassas bölgeleri ile ilgili fiziksel parametrelerin izleme işlemi tanımlanır. Ardından, yeterli bir ölçüm periyodu bina davranışının stabil mi olduğu yoksa bazı ölçüsüzlükler mi gösterdiğini analiz etme imkanı sağlar.

Bunun üzerine, bazı şartlar altında yapının sağlığı konusunda geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılabilir.

Çalışmalarla ilgili operasyon takibi ve komşu binaların engellenmesi

Chantier avoisinants

Davranışsal bilgiler: ​

 • Çalışmalarla ilgili operasyon takibi
 • Komşu binaların etkisinin önlenmesi
 • Yükleme testlerinin takibi

Bakım ve rehabilitasyon takibi

Çalışmalarla ilgili operasyonlar bina elemanları açısından desteklenemeyecek çabalar gerektiren yapısal değişikliklere mi yol açıyor?​

Kullandığımız geniş sensör yelpazesi ve bunların çok yönlü olması binanın verebileceği tüm fiziksel ve mekanik parametrelerin sürekli ölçülebilmesine izin verir. Ayrıca bunlar binanın kritik noktalarına akıllı bir şekilde yerleştirildiğinde, tüm alışılmamış davranış gelişimi doğrudan tespit edilebilmektedir. Son işlemde daha hassas bir analiz daha az gözle görülür gelişmeleri ortaya koyacak ve yapının sağlık durumunun değerlendirilmesine izin verecektir.

Tamamlayıcı olarak, kontrollü yükleme altında binanın davranış analizlerini tek seferlik performans olarak gerçekleştirebiliyoruz.

Endüstriyel ekipmanların kullanım kontrolü

Industrie

Davranışsal bilgiler: 

 • Arızaların önlenmesi
 • Ekstra yüklerin belirlenmesi
 • Elemanların yıpranma kontrolü
 • Zayıflıkların ve gerekli değişikliklerin tespiti
 • Ekipmanların uzun vadeli kullanım ömrünün tahmini

Endüstriyel ekipmanların takibi

Endüstriyel ekipmanlar düzgün bir şekilde kullanılıyor mu?​

Endüstriyel ekipmanların takibini sağlayan cihazımızın kurulumu işletme koşullarında bakıma katkı sağlamaktadır. Bu cihaz, ekipmanın rutin işletimine kıyasla gerçek davranışını sürekli takip etmeye dayalı olarak çalışır. Deformasyonlar ve kuvvetlerin gerçek zamanlı ölçümleri, detaylı bir davranışsal teknik dosya hazırlamak amacıyla bir yönetim aracı oluşturma, ayrıca sürekli takip yapma, periyodik veya istisnai testler yapma imkanı sağlar.

Bu tür bir izlemenin oynadığı rol ise pilotajı iyileştirmek, kullanım şartları karşısında karar almaya yardım etmek ve müşteriye gelecekte ekipmanını yönetme konusunda rehberlik etmektir.

Hava şartları ve sismik etkilerin takibi

Tour

Davranışsal bilgiler:​

 • Binanın taleplerine karşılık vermekten normale geri dönüş kontrolü
 • İşletme bakımının kontrolü

Kriz yönetimi takibi

Etkilenen yapılar halen işletilebilir durumda mı? Evetse hangi güçlendirme çalışmaları gereklidir?

Binaların yöneticileri bazen kriz durumlarıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Bu durum, doğal felaketlerin yanı sıra yangınlar ve kazalar meydana geldiğinde yaşanır. Bu bağlamda iyi bilgilendirme elemanlarına sahip olmadan nasıl iyi kararlar verilebilir?

Sürekli yapısal takip çözümlerimiz bu ihtiyaca cevap vermek üzere tasarlanmıştır.

Olguların merkezine yerleştirilmiş ve objektif kriterlere dayalı OSMOS teknolojileri binanın tamamından veya bir kısmındaki yapısal deformasyonları sürekli ve büyük bir hassasiyetle takip edebilmeyi sağlarken, üstelik bunu hasarlıyken bile yapar. Eşik değer aşıldığı zaman müşteriye bilgi verilir ve uzman bir mühendis ekibi durumun normale dönüş sürecinde müşteriye eşlik eder.